ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ΗΜΑΘΙΑΣ

Για την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση μαθητή/μαθήτριας από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. απαιτούνται:

α) Αίτηση του Γονέα/Κηδεμόνα (συνοδευόμενη από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου) η οποία θεμιτό είναι να υποβάλλεται μέσω της σχολικής μονάδας (υπόδειγμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας https://kesy-imathias.webnode.gr/chrisima-entypa/).

β) Τεκμηριωμένη εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων. Στην παραπεμπτική απόφαση πρέπει να βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα ή/και την Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες.

γ) Πρόγραμμα παρέμβασης & έκθεση των μελών των σχετικών ειδικοτήτων της Ε.Δ.Υ. σχετικά με: 1. το κοινωνικό προφίλ του μαθητή, 2. το ψυχολογικό προφίλ του μαθητή και 3. τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και αξιολόγησης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων (μόνο για την περίπτωση που λειτουργεί Ε.Δ.Υ. στο Σχολείο ή για την περίπτωση που υπάρχει Σχολικός Ψυχολόγος ή/και Κοινωνικός Λειτουργός).

δ) Περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετικά με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του/της μαθητή/τριας (υπόδειγμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας https://kesy-imathias.webnode.gr/chrisima-entypa/).

ε) Γραπτά (βαθμολογημένα) & ζωγραφιές.

στ) Πιθανές άλλες παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων   και

ζ) Ιατρικές Γνωματεύσεις ή/και γνωματεύσεις/εκθέσεις ειδικών θεραπευτών (π.χ. λόγο, έργο, κλπ).

Τηλεφωνικό Κέντρο

23310-77950

Ώρες λειτουργίας

Δευ - Παρ: 8:00 - 16:00

Διεύθυνση

Μούμογλου Δημητρίου 1, Βέροια ΤΚ 59132
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΗΜΑΘΙΑΣ
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε