ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ΗΜΑΘΙΑΣ

Για την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση μαθητή/μαθήτριας από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. απαιτούνται:

α) Αίτηση του ενός Γονέα/Κηδεμόνα (συνοδευόμενη από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου), καθώς και αίτηση του έτερου Γονέα/Κηδεμόνα (επίσης συνοδευόμενη από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου), οι οποίες θεμιτό είναι να υποβάλλονται μέσω της σχολικής μονάδας.
Εναλλακτικά, ο έτερος Γονέας/Κηδεμόνας μπορεί να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης (για έγγαμους, διαζευγμένους ή σε διάσταση γονείς) η οποία δύναται είτε να εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω "gov.gr" είτε επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, με το ακόλουθο κείμενο:
"Συναινώ να αξιολογηθεί το παιδί μου (….ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ….) από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΗΜΑΘΙΑΣ και συμφωνώ με το περιεχόμενο της αίτησης που υποβλήθηκε από τον γονέα/κηδεμόνα του παιδιού".

⇒ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (για άγαμους ή σε χηρεία γονείς)

Σε περίπτωση που έχει αφαιρεθεί η γονική μέριμνα με δικαστική απόφαση από τον έναν γονέα, η αίτηση υποβάλλεται από τον έχοντα τη γονική μέριμνα προσκομίζοντας τη σχετική δικαστική απόφαση. 
(υπόδειγμα αίτησης θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας https://kesy-imathias.webnode.gr/chrisima-entypa/).

β) Τεκμηριωμένη εισήγηση - Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων. Στην παραπεμπτική απόφαση πρέπει να βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα ή/και την Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες.

γ) Πρόγραμμα παρέμβασης & έκθεση των μελών των σχετικών ειδικοτήτων της Ε.Δ.Υ. σχετικά με: 1. το κοινωνικό προφίλ του μαθητή, 2. το ψυχολογικό προφίλ του μαθητή και 3. τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και αξιολόγησης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων (μόνο για την περίπτωση που λειτουργεί Ε.Δ.Υ. στο Σχολείο ή για την περίπτωση που υπάρχει Σχολικός Ψυχολόγος ή/και Κοινωνικός Λειτουργός).

δ) Περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετικά με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του/της μαθητή/τριας (υπόδειγμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας https://kesy-imathias.webnode.gr/chrisima-entypa/).

ε) Γραπτά (βαθμολογημένα) & ζωγραφιές.

στ) Πιθανές άλλες παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων.

ζ) Ιατρικές Γνωματεύσεις ή/και γνωματεύσεις/εκθέσεις ειδικών θεραπευτών (π.χ., λογο-, εργο-, κ.ά.).

η) Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παραλαβή της Γνωμάτευσης του Σχολείου από την Υπηρεσία 
    (υπόδειγμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας https://kesy-imathias.webnode.gr/chrisima-entypa/). Τηλεφωνικό Κέντρο

23310-77950

-----

e-mail: mail@kesy.ima.sch.gr

Ώρες λειτουργίας

Δευ - Παρ: 08:00 - 16:00

01 Σεπτεμβρίου - 10 Ιουλίου

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. παραμένουν κλειστά 
από 24 Δεκεμβρίου έως και 01 Ιανουαρίου, 
από την Μεγ. Πέμπτη έως και την Τρίτη του Πάσχα
και 
από 11 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου
****
Τοπική αργία: 16 Οκτωβρίου, 
Επέτειος Απελευθέρωσης της Βέροιας, 
έδρας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ημαθίας ]

Διεύθυνση

Δημητρίου Μούμογλου 1,
Βέροια - Τ.Κ. 59132
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΗΜΑΘΙΑΣ
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε